Events

 • Leergang Teamcoachen vanuit Theory U  Locatie: Centrum voor Zijnsorientatie

  Prijs: € 2.150,- organisatie betaalt (1.795,- zzp)

  Website: http://centrumzijnsorientatie.nl

  De leergang Teamcoachen vanuit Theory U is bedoeld voor professionals die willen leren groepen te faciliteren op een U manier. Professionals die zich met hun hele hart en ziel willen inzetten voor een optimaal resultaat voor team en organisatie. Professionals die merken dat tools die zij vanuit hun professionele rol inzetten, effect hebben op het resultaat. Die beseffen dat verbinding met zichzelf een noodzakelijke voorwaarde is om zich te verbinden met het team. Zodat ze vanuit Presence een team kunnen coachen. Immers: teams verleiden hen soms om uit hun kracht te gaan. En dan wordt het interessant, omdat de teams hen daarmee eigenlijk uitnodigen zelf slimmer, wijzer en daadkrachtiger te worden. Dat te willen, vraagt een open mind, heart en will.

   

   

   

   

  Tijdens de leergang leer je interventies resultaatgericht en professioneel in te zetten vanuit systeemdenken. Je wordt uitgedaagd om alle lef, kwetsbaarheid en kennis van zaken in te zetten ten behoeve van de teamontwikkeling. Je wordt gestimuleerd te handelen vanuit de verbinding met je eigen missie in werk en leven.            

  De thema’s van de dagen zijn:

  De teamintake vanuit systeemdenken, seeing, sensing, presencing.

  Creëren van eigenaarschap op resultaat, procedure en proces.

  Het coachen van M1-teams: leren samenwerken vanuit gezamenlijke meetlat, sensing, pesencing, cristallizen.

  Het coachen van M2-teams: leren omgaan met verschillen, sensing, presencing, cristallizen.

  Op het scherpst van de snede: coachen van conflicten, presencing.

  Regressieve en stagnerende teams, presencing.

  Om te kunnen handelen vanuit presencing, zijn de volgende bouwstenen belangrijk:

  Kennis van teamontwikkeling en -coaching;

  Competentieontwikkeling op de drie domeinen van de teamcoach:

   • cristallizen: vergroten van de resultaatgerichtheid van het team;
   • sensing: verbeteren van de interactie in het team en met jou als teamcoach;
   • presencing: jezelf inzetten ten behoeve van de teamontwikkeling.
   • presencing: wie ben ik als teamcoach en hoe kan ik mijn persoonlijke missie in verbinding met het team inzetten of helder krijgen? Welke thema’s zie ik in de spiegel die teams me voorhouden?

   

  Trainer(s):

  De trainers van de leergang is in handen van Esther de Haan en Roy de Brabander. Roy en Esther zijn ervaren opleiders. Ze delen de passie voor Teamcoaching als instrument om vanuit verbinding met de persoonlijke missie, meerwaarde voor de organisatie te realiseren.

  Inschrijven:

  Schrijf je in