Events

 • Leergang Theory U bij complexe vraagstukken  Locatie: Centrum voor Zijnsorientatie in Zeist

  Prijs: € 2895 (incl. Lunch, cursusmateriaal en boeken)

  Website: http:\\centrumzijnsorientatie.nl

  Als je als professional met groepen werkt en daar ook innoveren met Theory U aan wilt toevoegen, dan is de leergang Theory U bij complexe vraagstukken wellicht iets voor jou. Je leert werken vanuit Presence, te verbinden met je buikgevoel en dat in te zetten om een bedding in groepen te creeren waarin op vruchtbare wijze innovatie kan plaatsvinden. Seeing en sensing leiden naar patronen in teams. Je nodigt teams uit daar eigenaarschap voor te nemen. Dit is nodig als fundament in teams om te kunnen innoveren vanuit Presence. Met de resultaten die dit oplevert, ga je experimenteren in de context. Daarbij loop je tegen patronen aan in die context. Je leert in deze leergang een aantal veelvoorkomende organisatiepatronen en bijbehorende interventies die bijdragen aan een sfeer van open mind, open hart en open wil. Een sfeer waarin het mogelijk is samen te werken aan de innovaties die voor de complexe vraagstukken zo hard nodig zijn. 

  Onderwerpen van de dagen:

  Dag 1                       Inleiding over Theory U, visualiseren, intake vanuit Presence, start transformationeel leren, leren in het hier en nu van het parallelproces.

  Dag 2                       Interventies om bedding te creëren: petten van de organisatiecoach, creëren van gezamenlijk eigenaarschap in groepen, coachen vanuit Presence: inzetten informatie uit je lijf, systeemdenken.  

  Dag 3                       Vervolg interventies om bedding creëren voor innoveren met Theory U:  samenwerken vanuit open mind, open hart, open wil met transformationeel leren/teamcoachen.  

  Dag 4                      Faciliteren Presencing: open hart m.b.v. dialoog, systemisch informatie ophalen uit het veld en de informatie betrekken bij de vraag.  

  Dag 5                       Innoveren met Theory U: creatieve denktechnieken, leren van de natuur, ontwerpen bijeenkomsten en trajecten.

  Dag 6 en 7              Leren en innoveren met Theory U. Dit zijn praktijkdagen waarbij duo’s een eigen case voorbereiden, inclusief een U manier van begeleiden. Hierbij mogen ook stakeholders uit het case-systeem worden uitgenodigd.

  Dag 8                       Performen in de context: patronen in beeld brengen en zoeken naar hefbomen. Verder: afsluiting van trajecten en afronden van de leergang.                                          

   

  Trainer(s):

  Esther de Haan is Organisatiecoach. Ze coacht organisaties die de wens hebben duurzamer te werken (in brede zin) en die zich daarom willen ontwikkelen tot lerende organisaties.

  Sinds 2008 verzorgt ze leergangen voor professionals: leergang Teamcoaching en leergang Theory U.

  Esther is auteur van boeken over Teamcoaching, Theory U en Transities.  

  Haar missie: bijdragen aan een duurzame en sociale samenleving door professionals uit te nodigen hun Missie te leven en deze in te zetten voor leren en innoveren in hun organisaties.

  Algemene informatie:

  De leergang vindt plaats op 15 maart, 28 maart, 24 april, 16 mei, 12 juni, 3 juli, 4 september, 18 september 2019. De werktijden zijn van 09.00-17.00 uur. Er is plek voor maximaal 12 deelnemers. 

   

  Inschrijven:

  Klik hier