Events

 • Leergang Theory U voor professionals  Prijs: € Organisatie: 2.399,-, ZZP: 2.080,- (Excl BTW en € 600,- zaalhuur en catering)

  Leergang Theory U voor professionals die willen leren trajecten met Theory U te faciliteren.

  In de leergang zijn de rode draden: Ik: ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, Wij: bouwen van lerende teams en Het: Theory U toegepast op het complexe vraagstuk dat je met de leergroep kiest bij van de leergang. Het betreft bij voorkeur een vraag rondom de nieuwe economie: duurzaamheid, sociale innovatie en/of eerlijke profit. Daarnaast integreer je steeds het geleerde in je eigen setting.

  Organisaties krijgen steeds meer te maken met complexe vraagstukken tav vernieuwing, zoals meer presteren met minder middelen, duurzaamheid en samenwerken met verschillende ketenpartners. Deze vraagstukken blijken niet langer op te lossen door individuen. Het inzetten van de wijsheid en daadkracht van de groep biedt uitkomst: als mensen hun krachten bundelen en diversiteit benutten, onstaat veel energie met prachtige resultaten. Het optimaal laten functioneren van een groep als 1 intellect is niet gemakkelijk. Dit proces is met Theory U te realiseren.

  Als je als professional wilt leren hoe je gericht vorm kunt geven aan duurzame veranderingen, is de leergang Theory U wellicht iets voor jou. Je leert je met hart en ziel in te zetten en te ervaren wat het betekent om een lerende groep te zijn. Je werkt daarom gedurende de leergang als team aan een complex vraagstuk, om zo ook zelf werkenderwijs te ervaren wat het betekent om als groep aan een U-proces te werken. Verder wordt je hoofd gevoed met kennis van Theory U en wat het vraagt met een groep een U-proces te doorlopen. Om dit effectief te doen, is communiceren vanuit het hart nodig en dat begint bij jouw leiderschap. Het vraagt zelfinzicht, zodat jezelf optimaal in staat bent je in te zetten ten dienst van de groep waarmee je werkt. Je 'handen' leren hoe een dialoog van het team met elkaar, de omgeving en de markt leidt tot gedragen veranderingen. Je ontwikkelt het vermogen vraagstukken anders waar te nemen en aan te pakken door naast je ratio bewust gebruik te maken van je intuitie en de wijsheid van je lijf. Je daagt anderen uit dat ook te doen. Hierin kom je je eigen thema's tegen en is het de uitdaging deze in te zetten om het systeem te laten leren en hen samen resultaten te laten halen.

  Trainer(s):

  Esther de Haan en Eva Beerends zijn ervaren organisatie-ontwikkelaars. Op basis van hun ervaring schreven zij ‘Organisatieontwikkeling met  Theory U’ . Zij leren professionals veranderen vanuit gezamenlijk eigenaarschap in betrokken teams, leren je bij te dragen aan transities in organisaties en aan transformaties over de grenzen van organisaties heen. Hun missie: het inspireren en uitdagen van mensen om in krachtige samenwerking met anderen, duurzame resultaten te behalen en zo hun eigen missie en die van hun organisatie te realiseren. 

  Algemene informatie:

  Data:

  Blok 1 21 en 22 januari 2016

  Blok 2 11 en 12 februari 2016

  Blok 3 10 en 11 maart 2016

  Blok 4 14 en 15 april 2016

  Lokatie: Eemlandhoeve in Bunschoten

  Aanmelden: info@callingu.nl

   

   

  Inschrijven:

  Klik hier