Financiële verantwoording

Theory U Plein is een maatschappelijk initiatief zonder winstoogmerk

De kosten voor partnerschap worden dan ook volledig besteed aan dit maatschappelijke doel.

Op deze pagina zie je een verantwoording van alle (geschatte) inkomsten en uitgaven.

De ontwikkeling van het Theory U Plein is gestart in juli 2014. Vanaf februari 2015 is de site live.

Resultaat 1e halfjaar 2015 Theory U Plein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijdragen van de partners

Partners betalen het eerste kalenderjaar € 275,00 en ieder volgend kalenderjaar € 350,00 voor partnerschap. Alle partners hebben toegang tot het plaatsen van projecten, events en tools op het Theory U Plein. Daarnaast worden zij regelmatig uitgelicht in de communicatie van het Theory U Plein.

 

Kosten ontwikkeling site
De website van het Theory U Plein is gebouwd door de externe partij Brandpepper. De ontwikkeling en realisatie hebben plaatsgevonden vanaf juli 2014 tot en met januari 2015.

 

Onderhoud site en ontwikkeling
De externe partij Brandpepper zal de site onderhouden en verder ontwikkelen.

 

Back Office kosten
Er zijn vijf mensen actief bezig met websitebeheer, webredactie en PR & marketing.

 

Bijdragen vanuit sponsoring
Op dit moment zijn er nog geen aangesloten sponsorpartijen bij het Theory U Plein. Om dit maatschappelijk initiatief te steunen, kun je contact opnemen met Thom Schouten via contact@theoryuplein.nl.