Gemeente vast in verandertraject

Introductie

In een middelgrote gemeente is het verandertraject vastgelopen. Mensen kunnen niet meer met elkaar door één deur. De directeur vertelt me dat de discussies rond een aantal dilemma’s erg stroef verlopen. Managers geven aan dat ze het gevoel hebben twee kanten opgetrokken te worden. Dat is dan de enige beweging in het traject. Medewerkers die het meest enthousiast waren zijn nu hun energie kwijt. Zij wachten gelaten af op het vervolg. Alleen het managementteam weet niet hoe.

Informatie

Een nieuwe impuls voor het verandertraject begint bij het managementteam. De focus ligt op het creëren van een doorbraak in de vastgelopen situatie. De inzet van Theory U brengt weer balans tussen de intelligenties van het hoofd, hart en onderbuikgevoel. Het werken met kunst is een totaal andere manier van wat de directeuren en managers gewend zijn. Dit geeft een kleine schok in de onbewuste denk- en gedragspatronen. Net dat zetje dat nodig is voor een doorbraak.

Uitvoering

Het korte traject voor het managementteam bestaat uit een drieluik: opening, visie en procesaanpak. Dit project gaat over de opening en bestaat ook uit 3 delen: openbreken, loslaten en nieuwe kernwaarden. Totaal bestaat het traject uit 9 sessies van een dag of dagdeel.
De eerste sessie, waaraan de tool gekoppeld is, start met een moment van mindfullness. De introductie van de werkvorm is beknopt. Het gaat vooral om het ervaren en beleven van de kunst.

Resultaat

Deelnemers hebben weer contact met zichzelf en met elkaar. In plaats van discussies vertellen zij verhalen aan elkaar. Zij ontdekten wat zij met elkaar gemeen hebben en belangrijk vinden. De energie is terug om te werken aan eenduidige visie. De uitstraling heeft een positief effect naar de medewerkers toe.

Wat ging er anders dan verwacht?

Door het werken met de kunst vertelden de deelnemers nog meer over wat hen raakte.

Wat zou je de volgende keer anders doen?

Het was voor mij de eerste keer om met kunst als metafoor te werken. De inleiding van de kunstenaar en de brug naar zijn kunst wil ik de volgende keer beter vertellen.

Wat heb je vooral geleerd?

 Ik heb geleerd hoe een kunstwerk een kanaal kan zijn voor de boodschappen van het potentieel. Ieder ervaart deze boodschap op een persoonlijke manier. Of iemand een kunstwerk nu wel of niet begrijpt, iets wordt geraakt in zijn of haar onbewuste. Daar kan je dan als begeleider verder mee werken.

Gebruikte tools