Leiderschap in het publiek domein

Introductie

Een prachtig leiderschapstraject van een jaar, opgebouwd langs het U-proces.  Belangrijk doel is de veranderende rol van de overheid vorm en inhoud te geven. Wat betekent dat voor je houding naar inwoners, partners in de stad en je collega's? Hoe uit zich dat in de manier waarop je beleid maakt? Hoe overbrug je de kloof tussen 'buiten en binnen?'

De ambtenaar van de toekomst gaat er op uit, met mensen in gesprek en durft in samenwerking met inwoners en partners de ontwikkeling van de stad vorm te geven. Deelnemers ontwikkelen zich op 3 niveaus: in hun omgang met de stad, de organisatie en zichzelf.

Informatie

Doelgroep zijn afdelingsmanagers, teamleiders, programma- en projectmanagers  en strategisch adviseurs van de gemeente Almere. Ontwikkeling van persoonlijk leiderschap is het fundament van het programma. De tweede helft van het traject komt daar een opdracht bij, gesponsord door een directielid, afgestemd en in samenwerking met collega's en partners/inwoners. Na het jaar vormt de feestelijke afsluiting voor alle collega's en betrokkenen het eindpunt.

Uitvoering

In de eerste bijlage is een overzicht opgenomen van de opbouw van het programma.

Resultaat

Persoonlijk: beter om kunnen gaan met onzekerheid, wat mag je wel/niet als ambtenaar, de neiging dat eerst te willen afhechten voordat het lef er is om de stad in te stappen. Mensen zijn echt gegroeid, hebben goed en anders leren luisteren en het contact met de stad is verstevigd.

Organisatorisch: sterke interne netwerken zijn gevormd en men kijkt meer naar het geheel in plaats van primair vanuit de eigen afdeling. Broodnodige betrokkenheid van de leidinggevenden zeer versterkt door intake, tussentijdse gesprekken en eindgesprek.

Stad: contact met partners en inwoners is versterkt: zelf de stad in om te luisteren naar wat er nodig is.

Uitgevoerde projecten zijn:

Onderhoud van een buurt in de stad is pas uitgevoerd na een infomatie- en interviewronde met de inwoners. Die input is in het beheer en onderhoudsplan verwerkt. De relatie met inwoners is veranderd, deze ervaringen zijn met collega's gedeeld.

Initiatiefnemers op het gebied van (sociale) duurzaamheid zij opgespoord, bijeengebracht. Zij delen hun ervaringen met elkaar en met de gemeente, geven tips en de lessons learned worden doorgegeven aan nieuwe initiatiefnemers.

Onderzoek naar de nieuwe rol van de overheid: loslaten, wat en hoe doe je dat? Resultaten zijn gepubliceerd in een 'glossy'.

Wat betekent de verregaande digitalisering van de samenleving voor ouderen in de stad? Uit gesprekken met ouderen(-organisaties) in de stad bleek met zich prima te redden!

In de stad woont nu een klein percentage ouderen. Welke maatregelen zijn nodig in het openbare leven, als deze groep over 20 jaar is gegroeid? Met een ouderdomspak zijn de effecten van winkelen en reizen met het openbaar vervoer onderzocht met beleidsmakers en inwoners.

Wat ging er anders dan verwacht?

Dit traject loopt al 4 jaar. Geen jaar is hetzelfde. We werken altijd in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en nemen de ontwikkelingen in de organisatie en de stad nadrukkelijk mee.
De afsluiting was een knaller dit jaar (december 2014). Er kwam zoveel goede energie los, ongelofelijk! De resultaten waren zowel op het persoonlijk vlak als op het niveau van de opdrachten boven verwachting.

Wat zou je de volgende keer anders doen?

In een volgend traject wil ik meer aandacht voor de één op één gesprekken tijdens de hele leergang. Door de grootte en diversiteit van de groep kwam ik er dit jaar te weinig aan toe.

Wat heb je vooral geleerd?

Het loslaten van de groep, mensen zelf opdrachten laten zoeken en af laten stemmen met relevante betrokkenen gaat steeds beter! Het is voor mij omgaan met onzekerheid, net zoals alle deelnemers ook leren. Leren omgaan met het niet weten en in die spanning in contact blijven. Vertrouwen dat je samen met partners nieuwe wegen vindt.