Coaching van ‘frontlijners’ met Theory U

Introductie

Frontlijners zoals gebiedsconsulenten, -regisseurs of -managers in het publiek domein werken in een complex veld, samen met andere partners in de stad aan vergroten van leefbaarheid en veiligheid. De signalerende en verbindende rol is cruciaal. Goed inzicht in wat je rol en plek is en skills ontwikkelen daar goed in staande te blijven was het doel van deze opdracht.

Informatie

Gebiedsconsulenten gemeente Alkmaar (7 m/v). Hun taak verzwaart en de complexiteit en verantwoordelijkheid nemen toe. De coaching besloeg 3 maanden. Naast wekelijkse sessies hebben we een dag met de groep georganiseerd met als doel een gedeeld beeld van de functie te krijgen.

Uitvoering

In overleg met de opdrachtgever en de coachees hebben we na het intakegesprek coachingsdoelen afgesproken. Theory U is mijn richtsnoer in de coaching. Vergroten van de sensitiviteit en ontvankelijkheid van de gebiedsconsulenten over de context waarin ze werken en wat daar speelt was een belangrijk aspect. Grenzen bewaken, feedback geven, signaleren en doorverwijzen, goede netwerken ontwikkelen zijn elementen waar we aan gewerkt hebben.

Resultaat

Zelfvertrouwen is toegenomen en het inzicht in hun positie eveneens. De consulenten staan steviger in hun schoenen, weten beter wat ze waard zijn voor de organisatie en de stad.

Wat ging er anders dan verwacht?

De introductie van de coach had echt beter gekund, het kwam erg plotseling voor de deelnemers...

Wat heb je vooral geleerd?

Meebewegen met de vragen van de coachee en laveren tussen hun ontwikkelvragen en de behoefte van de opdrachtgever te willen weten wie er goed genoeg was om door te kunnen in de rol. Altijd een heikel punt. Veel openheid over het proces en de gemaakte afspraken vergrootte het vertrouwen van de coachees.

Eén keer per week coachen is veel, dat had ik nog niet eerder gedaan. Kort en hevig, dat kan ook goed gaan.