Missie- en visie traject voor een Middelbare School

Introductie

Het management team van een middelbare school wil een volgende stap zetten in de ontwikkeling van de school en van hun belangrijkste product: onderwijs. Het gaat goed op de school, er is veel veranderd, maar er is een wens om een volgende stap te zetten. Er zijn wel verlangens en ambities over waar men heen wil, maar het is niet helder hoe dat er precies uit kan gaan zien en hoe daar te komen.

Via een U proces van enkele dagen met een beperkte tussenliggende tijd heeft het team hun visie helder gekregen en strategische richtingen verkend. Er zijn ideeën en concrete plannen tot stand gekomen.  Het management team heeft intensief met elkaar gewerkt en het traject is afgesloten met een 'large scale event' midden in de school waar management, docenten, leerlingen, onderwijsondersteuners en ouders samen in de U gestapt zijn. 

Uitvoering

De school wordt gekenmerkt door in de basis al een zeer hecht en professioneel team. Om die reden hebben we er voor gekozen om in eerste instantie 3 dagen met elkaar te werken. Steeds met een beperkte tijd ertussen. 

Dag 1: stond in het teken van het met elkaar vinden en bekrachtigen van de visie. We hebben dat gedaan met een seeing oefening waarin een zelfgebouwde creatie de informatie over de toekomst en de eigen verbondenheid daarmee, onthult. We hebben een dialoog gefaciliteerd met een talking stick. En via oefeningen uit Social Presencing Theatre sensing verder verkend. We hebben veel gewerkt met muziek en verstilling en op die manier tekstblokken geformuleerd waaruit de visie zich gekristalliseerd heeft. 

Dag 2: was ingericht om het team hun 'Zelf' te laten verbinden aan de beweging van de school. Via dialoog en luisteroefeningen hebben de deelnemers hun eigen en elkaars relatie met de visie onderzocht en bepaald hoe ze 'er in staan'. Een dialoogwandeling gaf veel inzicht en versterkte het commitment aan de 'opdracht'.

Dag 3: werd gevormd door een grote bijeenkomst midden ín de school waar alle stakeholders bij betrokken waren. Een grote groep deelnemers stapte in een dynamisch U proces waarin de rechterkant van de U centraal stond. Docenten, leerlingen, onderwijsondersteuners en ouders waren door het Management Team uitgenodigd om mee te verdiepen en te ontdekken wat er wilde ontstaan om de school naar een nieuwe toekomst te brengen. We hebben gewerkt met Seeing oefeningen, verstilling, en Prototypering en enkele andere interventies ingezet uit onze ervaring in het werken met grote groepen. 

Resultaat

Het geheel heeft een resultaat opgeleverd dat voor het Management team vele malen hun verwachting overtroffen heeft. De 3e dag heeft zeer veel impact gehad in het organisatie ontwikkelingsproces. Uiteraard vanwege de inhoud, wát er uit gekomen is, maar vooral ook door het proces, hóe we het gedaan hebben. Het feit dat de hele school heeft kunnen meekijken, meemaken en betrokken is geweest, heeft veel betekend. De ambitie was niet meer binnenskamers, hij was van iedereen. Het commitment was groot en er is een grote drang naar realisatie ontstaan. 

Wat ging er anders dan verwacht?

De dynamiek in de grote groep op dag 3 was veel sterker en productiever dan verwacht. We hadden een lager tempo voorzien dan waarin de groep bleek te kunnen en willen werken. Ze pakten het heel vlot en gemotiveerd op.

Wat zou je de volgende keer anders doen?

Op dag 3 nóg iets meer ruimte in het programma in bouwen om te verbinden met de ambitie en uit de toekomst te laten ontstaan. 

Wat heb je vooral geleerd?

Dat een U proces veel méér oplevert dan traditionele processen. Het is zinvol, inhoudelijk overvloedig en plezierig en verbindend om te doen. Op alle niveaus betere resultaten.

Ik heb ook geleerd dat mensen het allemaal relatief eenvoudig 'oppakken'. Professionals hebben nog wel eens de neiging om (te veel) te vrezen dat niet iedereen 'mee kan', maar eigenlijk valt dat reuze mee. Het is leuk en inspirerend en wie kan dat nou niet aan?