Samen werken aan de stad

Introductie

We leven in een tijd waarin de overheid werkzaam is in een omgeving waarin zij voor het realiseren van haar doelstellingen in belangrijke mate afhankelijk is van anderen. De tijd dat de overheid bepaalde wat de ander zou moeten doen ligt ver in het verleden. De overheid is één van de spelers geworden op een veld waarop velen actief zijn. De kunst van het spel is om krachten te bundelen daar waar belangen, verantwoordelijkheden of doelstellingen van partijen elkaar raken. De som die meer wordt dan het geheel der delen. Hoe doe je dat?

Uitvoering

In een 2 daagse kwamen 24 mensen die werken aan de ontwikkeling van de stad bijeen, zij die op de uitnodiging zijn ingegaan. Vanuit diverse invalshoeken keken zij naar de vraagstukken die er liggen, benoemden inspirerende voorbeelden en is ieder met een persoonlijke zoektocht bezig geweest. 

Tijdens de evaluatie kwam naar voren dat deze groep ‘ambassadeurs’ elkaar wilde terugzien en elkaars netwerk wil kennen. Daarnaast wil een aantal mensen elkaar ondersteunen bij het realiseren van partnership en andere ideeën; de creatieve energie vasthouden. Daartoe hebben we een terugkomdag en meerdere avonden georganiseerd.

Resultaat

Hoe Partnership vormgeven?

- lessons learned-

  1. gewoon doen!
  2. ruimte maken (om niets te doen)
  3. Als het met de mensen klikt gaat het beter, kan heel veel
  4. Iemand wil iets, zoek anderen die er ook belang bij hebben
  5. spreek verwachtingen uit
  6. kijk voorbij instituties en functionarissen, het gaat om de persoon
  7. luisteren – oordeel uitstellen, cynisme en angst voor onbekende overwinnen en gezamenlijke zoektocht starten
  8. stilstaan hoe het nu is en wat jij wilt realiseren, dat ook benoemen.
  9. proces is belangrijker dan product

Wat ging er anders dan verwacht?

We hadden niet veel verwachtingen, het was een pilot dus we gingen vooral samen ontdekken. Er was enorm veel energie. De energie was wel ongericht, het was erg zoeken naar een gezamenlijk thema. Vandaar het pleidooi voor een terugkomdag. Die is er ook geweest, we hebben een vrije kamer gecreëerd, een vrije innovatieve ruimte voor mensen uit de stad. In die ruimte is een dialoog over het voortbestaan van de lokale radio gevoerd.

Wat zou je de volgende keer anders doen?

De volgende keer zou ik het meer kaderen, op een thema dus onderwijs, zorg, energie, versterken ondernemerschap of vergroten werkgelegenheid, veiligheid, you name it. Met de partners die bij dat vraagstuk betrokken zijn en wat frisse blikken. Met de hoop dat de energie die loskomt ook daadwerkelijk dat thema in beweging zet.

Wat heb je vooral geleerd?

Dat mensen goed meegaan in wat je ze aanbiedt, de werkvormen (tools) die ik heb ingezet heel krachtig zijn. Dat er meer tijd nodig is om een beweging in gang te zetten. Ik voelde me constant onder tijdsdruk staan.

Daarnaast dat het spannend en avontuurlijk is om deelnemers vanuit de amtebtelijke organisatie tegelijk met deelnemers uit de stad in een groep te hebben; dat het enthousiasme groot is, men elkaar graag wil leren kennen, en ontdekt dat men elkaar veel te bieden heeft. Dit vormt een stevige basis om verder te bouwen.