Teambuilding en Partnerverhoudingen in een Consultancy Organisatie

Introductie

Een Adviesorganisatie, boardroom consultants, wil werken aan onderlingen persoonlijke spanningen in het team en realiseert zich dat dat er dan ook gesproken moet worden over de juridische verhoudingen die partners hebben, vanuit hun persoonlijke werkmaatschappijen, in de gezamenlijke onderneming.

Een uitdagend teambuilding project waar persoonlijke verhoudingen en gezamenlijke ambities samen komen. 

Informatie

Een advies organisatie groeit snel en de oorspronkelijke BV, verbindt meerdere partners aan zich om het werk bij klanten te doen. De oprichter heeft andere aandelenbelangen dan de later aangeschoven partners, maar ook zijn persoonlijke ambities (zowel zakelijk als privé) zijn aan het verschuiven. Het vraagstuk is complex en heeft zich nog tot nu toe nog niet op kunnen lossen. Kan een U proces een doorbraak brengen?

Uitvoering

Ik heb twee opeenvolgende dagen met het team gewerkt. Op de eerste dag ben ik direct begonnen met vertragen en verstillen, soms zelfs tegen de irritatiegrens van sommige deelnemers aan, maar nooit er overheen. Ik heb bewust veel reflectiemomenten ingebouwd om het team steeds weer terug te brengen bij de vraag 'wat wil hier ontstaan?' en hen weg te houden van de problemen, belemmeringen en onenigheden. Ik heb ook de achtergronden van de U uitgelegd (het was een team van intelligente, hoog opgeleide professionals die ook graag wilden wéten hoe het werkt). Dit had een zeer versnellend effect. Het begrip versterkte hun ervaring en gaf mij geloofwaardigheid om verder en dieper te kunnen gaan. Aan het eind van de dag was eigenlijk het doel al bereikt. Relaties waren aangehaald en de 'angel' in de aandelenverhoudingen was gevonden, benoemd en verwijderd. Het was een dag die heel veel ruimte opleverde.

Op dag 2 was het plan om aan de rechterkant van de U te verkennen wat er wilde ontstaan. Het team had dat bij de lunchpauze al rond. ik heb gewerkt met een dialoog tool waarin ik (net als op dag 1) geregeld het gesprek stil legde door een belletje te laten klinken. In de stilde versnelt het proces enorm en wanneer er dan weer gesproken mag worden, is de groep steeds een paar stappen verder dan vóór de onderbreking. Ook op deze dag kwam het team veel verder dan ze vooraf hadden gedacht. We hebben na de lunch de bijeenkomst be-eindigd omdat het doel bereikt was en het niet nodig was om de hele dag nog 'uit te zitten'. 

Resultaat

Uit het hele proces van 1,5 dag kwamen -slechts- drie heldere afspraken naar voren waarmee alle knelpunten konden worden opgelost. Voor mij was het belangrijkste resultaat dat men weer met elkaar in gesprek was.  Er was oud zeer opgeruimd en er was weer contact gemaakt.

Wat ging er anders dan verwacht?

Na dag 1 was eigenlijk al 90% van het resultaat bereikt. Veel sneller dan iedereen verwacht had. Na zo'n geweldige eerste dag viel dag 2 een beetje tegen. Niet helemaal vreemd natuurlijk, en het was een goed besluit om deze eerder te stoppen. 

Wat zou je de volgende keer anders doen?

Het dreigde heel even dat Dag 2 dreigde te lang zou gaan duren omdat ik aan het programma vashield, maar toen we dat gewoon loslieten, werd het duidelijk dat we eigenijk al klaar waren. Daar ben ik nu nog alerter op. 

Wat heb je vooral geleerd?

Mijn grootste leerpunt was opnieuw dat vertraging altijd tot versnelling leidt.