Leersessies

< Terug naar event pagina

Theory U Praktijkdag: Leersessies

Het middagprogramma van de praktijkdag bestaat uit 2 leersessie rondes van ieder een uur. Dit zijn ervaringsgerichte, leerzame sessies die verdieping bieden in een praktijkthema. Iedere leersessie wordt geleid door een Theory U professional, gespecialiseerd in zijn/haar thema. Het aanbod van leersessies is gevarieerd zodat je deel kunt nemen aan twee sessies die relevant zijn voor jouw praktijk. 

 • Leersessie 1: Met Teams de U door

  ‘Met teams de U door: een lerend team als voorwaarde voor succes’
  De sessie ‘Met teams de U door’ zoomt in op kenmerken van een lerend team: wat is een lerend team en wat heeft dat met de U te maken? Deelnemers krijgen feedback op het effect van hun eigen energie en wat ze daarmee kunnen in teams. Zo krijgen ze enig zicht op wat het vraagt van de leider om in de hier-en-nu van teamsituaties interventies te doen ten behoeve van het leervermogen van het team.

  Sessieleider: Esther de Haan
  Esther de Haan is koploper. Koploper als het gaat om visie op organisaties van de toekomst. Organisaties van de toekomst innoveren continu. Deze organisaties weten de economische waarden slim te combineren met ecologie en zijn ook nog eens prettig om in te werken omdat het sociale bedrijven zijn.
  Het is haar visie dat innovaties om tot zulke organisaties te komen voor 90% ontstaan door samenbrengen van mensen, kennis van groepsdynamica en het kunnen faciliteren van dergelijke processen en voor 10% uit techniek.
  Esther begeleidt trajecten bij organisaties die deze kanteling willen maken, zoals Heineken, en een groep van 20 organisaties uit de textielbranche, waaronder C&A. Daarnaast is ze actief als organisatieontwikkelaar met Theory U in de onderwijs- en zorgsector en verzorgt ze leiderschapsprogramma’s obv Teamcoachen en Theory U voor diverse gemeentes. Esther is auteur van boeken over Teamcoachen, Theory U en Transities met Theory U (verschijnt in 2016). Zij is Master of Work & Organisation en eigenaar van De Haan Teamcoaching en Calling U. Esther verzorgt samen met Eva Beerends de leergang ‘Theory U voor professionals’.

 • Leersessie 2: Organisatieontwikkeling met Theory U

  'Organisatieontwikkeling met Theory U'
  Tijdens deze leersessie leer je hoe je Theory U kunt toepassen in organisatieontwikkeling en wat daar allemaal bij komt kijken. Wat zijn de uitdagingen en valkuilen en hoe bereik je succes? Wanneer kies je voor groepsinterventies en wanneer voor individuele oefeningen? En hoe krijg je teams mee in vernieuwing? Je krijgt een aantal compacte interventies aangereikt die je zó kunt meenemen naar je eigen werkpraktijk.

  Sessieleider: Jos Rovers
  Jos Rovers leeft, onderwijst en faciliteert het U-proces. Hij begeleidt individuen, teams en organisaties in (grote) veranderingen en haalt daarbij het beste naar boven.
  Zijn aanpak is gericht op het geven van inzicht aan mensen over hun eigen ambities, rollen en handelen.
  Afgestudeerd in de Bedrijfskunde gaf hij twintig jaar leiding in de financiële dienstverlening. Rond zijn 40e koos hij voor een tweede loopbaan, ging weer opnieuw studeren en richtte Het Eerste Huis op.
  Naast zijn werk als (leiderschaps-)coach en trainer, doceert hij, onder andere over Theory U, aan de Vrije Universiteit in Amsterdam Leiderschap en Verandering in de postdoctorale opleiding ‘Verandermanagement’.

 • Leersessie 3: Nieuw Leiderschap: van verticale naar horizontale sturing

  ‘Nieuw Leiderschap: van verticale naar horizontale sturing’
  Hoe geef je leiding aan vernieuwing? Hoe werk je samen met partners, bijvoorbeeld in de stad in een multidisciplinair team? Bij Theory U staat samen werken aan vernieuwing met meerdere partijen, redenerend vanuit de burger/klant/patiënt centraal.
  Ontvankelijker worden voor wat er gaande is, voeling krijgen met jezelf en waar jij aan wilt bijdragen, in het hier en nu kunnen reageren op de ander zijn daarbij belangrijke aspecten.
  In deze leersessie werk je vanuit jouw context. Na een korte introductie oefen je aan de hand van enkele bijzondere vragen jouw ontvankelijkheid in het hier en nu van de workshop.

  Sessieleider: Evelien Schipper
  Evelien Schipper werkt ruim 20 jaar met managers en medewerkers in een veranderende context. De combinatie van persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling vormt het hart van haar werk.
  Geïnspireerd door diverse opleidingen (Theory U/PI lab Boston) en werkervaring van de laatste 5 jaar, richt Evelien zich steeds meer op maatschappelijke vernieuwing en de ontwikkeling van leiderschap daarbij. Leiderschap in de frontlijn als programmamanager, gebiedsdirecteur of wijkmanager bijvoorbeeld.
  Als één van de initiatiefnemers van een gebiedscoöperatie i.o. ervaart Evelien aan den lijve hoe het is om vanuit een eerste idee voor economische vernieuwing, met diverse partijen een werkend living lab voor elkaar te krijgen. Inspirerend!

 • Leersessie 4: Veranderen voorbij de lapmiddelen

  'Veranderen voorbij de lapmiddelen'
  Wat is er voor nodig om een verandering te realiseren die terug te zien is in gedrag en cultuur van een team of organisatie? Hoe komen we voorbij de lapmiddelen die leiden tot korte termijn resultaten? Hoe brengen we brede systeempatronen in beeld, liefst met meerdere stakeholders? In deze workshop wordt het U-proces gekoppeld aan systeemdenken, waarmee helder wordt wat een transitie vraagt van individuen en het collectief.

  Sessieleider: Eva Beerends
  Door 24 jaar ervaring in het ondersteunen van leiders, medewerkers en organisaties, kent Eva organisatievraagstukken van binnen en buiten. Zij is met hart en ziel betrokken bij mensen, teams en organisaties. Vanuit vertrouwen in mensen en de systemen waarvan zij deel uit maken, ontstaan gedragen veranderingen met erkenning voor het verleden, visie op de toekomst en daadkracht om te bewegen.
  "Theory U is voor mij een manier van leven, waarin samenkomt waar ik voor sta: verbinding, afstemmen, samen leren en creëren. Ik heb er samen met Esther de Haan een boek over geschreven: ‘Organisatieontwikkeling met Theory U’, waardoor ik in aanraking ben gekomen met veel gepassioneerde mensen die zich inzetten voor verandering en leiderschap."
  Eva verzorgt diverse transitie-trajecten in organisaties in verschillende branches (o.a. gemeenten, financiële dienstverlening, zorg en onderwijs (universiteiten). Haar trajecten richten zich op drie, met elkaar verbonden pijlers: het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, het bouwen van lerende teams en multi-stakeholder innovatie. Mens en context zijn voor Eva verbonden en vormen beiden uitgangspunt van de brede systeemaanpak. Veranderen is voor Eva vooral mensenwerk. Veranderen vraagt om bezielde mensen en leiderschap. Van daaruit ontstaat verbinding en het samen resultaten halen.

 • Leersessie 5: Embodied Learning

  'Embodied Learning'
  Tijdens deze ervaringsgerichte workshop onderzoeken we de intelligentie van het lichaam. Hoe kan je lichaamsbewustzijn inzetten als instrument bij verandering, binnen jezelf of binnen de organisatie waarin je werkt? Een sessie over het belichamen van verandering.

  Sessieleider: Paula Kolthoff
  Paula Kolthoff is ruim 25 jaar werkzaam als trainer, (team-)coach en organisatieadviseur. Ze faciliteert beweging in mensen en organisaties. Zij geeft lichaamsgerichte workshops op basis van Theory U en Presencing.
  Voor trainers, coaches en leidinggevenden heeft zij bovendien de leergang Embodied Learning ontwikkeld over leiderschap, groepsdynamiek en creativiteit.
  Paula is als één van de eerste Nederlanders opgeleid door choreograaf Arawana Hayashi, die samen met Otto Scharmer vorm geeft aan Theory U.