Theory U Praktijkdag: Stormink

Theory U Praktijkdag 2015: Stormink

Han Nijboer
Han Nijboer

Directeur van Het Stormink


Han Nijboer (1959) is sinds april 2012 directeur van Het Stormink. Daarvoor werkte hij onder andere bijna 10 jaar als directeur van de locatie Lyceumstraat van het Twents Carmel College in Oldenzaal. Han heeft, na de opleiding tot onderwijzer, Theologie gestudeerd bij de Noordelijke Leergangen. Hij werkte meer dan 20 jaar als docent Levensbeschouwing.

In zijn (school)leiderschap is hij geïnspireerd door Peter Senge en door Theory U. In zijn werk probeert hij  “gedeeld leiderschap” in de praktijk vorm te geven.

Han Nijboer is getrouwd en heeft 3 volwassen kinderen. In zijn vrije tijd is hij o.a. voetbalscheidsrechter.

Achtergrond

Het Stormink is één van de scholen van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer.

In 2012 stond de school er niet goed voor. In de afgelopen jaren is er hard gewerkt om de leerlingen de basiskwaliteit te leveren waar zij recht op hebben. Een aantal gerichte interventies en een hoge mate van betrokkenheid van alle medewerkers heeft ervoor gezorgd dat dit is gelukt. De rendementen voldoen weer aan de minimumeisen.

Daarmee is ruimte ontstaan om te werken aan de ambitie: leerlingen de beste schooltijd bieden die er mogelijk is. De lat ligt hoog. In dit proces liet het management van de school zich inspireren door Theory U.

Ze staan midden in dit proces. Han zal vertellen waar ze vandaan komen, wat Theory U hen heeft opgeleverd, waar ze nu staan en welke ideeën ze hebben over de vervolgroute.