Crystallizing

In deze fase ga je de inzichten en ideeën die je hebt verkregen uit vorige fases vorm geven en uitwerken.
Je hebt een inzicht gehad waar je naar wilt gaan handelen. Dit is het moment dat je gaat verbeelden hoe de toekomst kan zijn.