Presencing

In deze fase ben je helemaal in het hier en nu aanwezig. Je neemt waar met al je zintuigen.
In deze staat van zijn wil je werkelijk zien wat zich aandient, zonder dat je dat in een richting stuurt.
Er ontstaat contact met je diepste vorm van weten. Ook je intuïtie speelt in deze fase een grote rol.