Prototyping

In deze fase ga je daadwerkelijk aan de slag en uitproberen. Je gaat prototypes maken, modellen opzetten en ideeën uitwerken.
Het is een fase waarin je continu korte feedback loops draait, waardoor je vroege aanpassingen kan doen.
Het is een fase van co-creatie, enthousiasme en motivatie omdat de drive voortkomt vanuit de innerlijke inzichten uit eerdere fases.