Seeing

In deze fase kijk je met een open, frisse blik naar de situatie. Je kijkt naar wat er werkelijk gebeurt, naar de feiten.
Om dat te bereiken kijk je met een open geest, zonder oordelen en vooringenomen gedachten. Pas dan zie je het geheel.
Deze manier van waarnemen levert je een veel breder perspectief op dan wanneer je werkt vanuit je wat je al kent, weet of altijd doet.