Wat is de visie en missie van dit platform?

Kennis is vrij. Voor iedereen toegankelijk. Door de toepassingen van Theory U in Nederland bijeen te brengen, is het mogelijk de veelzijdigheid van het concept van Otto Scharmer, Peter Senge e.a. inzichtelijk te maken. Iedereen die zich inzet voor maatschappelijke vernieuwing, leiderschapsontwikkeling en/of organisatieontwikkeling kan hier inspiratie vinden en ervaringen delen en events onder de aandacht brengen. Het uitgangspunt van deze site is leren; met en van elkaar. Interactie en reflectie zijn daarin belangrijke voorwaarden. Door het stimuleren van co-creatie en dialoog, kunnen kennis en inzichten rondom Theory U doorontwikkelen, congruent met de uitgangspunten van Theory U.


Ga terug naar alle veel gestelde vragen