Wat zijn de pleinafspraken voor het toevoegen van een event?

Bij het toevoegen van een event zijn de volgende pleinafspraken van toepassing.

Het event moet een relatie hebben met de Theory U aanpak. De informatie die je deelt dient jouw eigen informatie te zijn welke relevant en feitelijk is. Een event mag niet meerdere keren door verschillende gebruikers op de site geplaatst worden.

Zorg ervoor dat je:

  • Altijd toestemming hebt wanneer je tekst en/of beeldmateriaal gebruikt van anderen.
  • Bronnen vermeldt wanneer je informatie van derden gebruikt.
  • Geen content plaatst die discriminerend of kwetsend is.
  • Geen content plaatst waarmee je inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten.
  • Geen content plaatst die in strijd is met een wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving.

 

> Download de handleiding voor het toevoegen van projecten/tools/events


Ga terug naar alle veel gestelde vragen