Wat zijn de pleinafspraken voor het toevoegen van een tool?

Bij het toevoegen van een tool zijn de volgende pleinafspraken van toepassing. De informatie die je deelt dient jouw eigen, relevante en feitelijke, informatie te zijn. Een tool is geen plek voor reclame of zelfpromotie.

Zorg ervoor dat je:

  • altijd toestemming hebt
  • wanneer je tekst en/of beeldmateriaal gebruikt van anderen;
  • bronnen vermeldt wanneer je informatie van derden gebruikt;
  • geen content plaatst die discriminerend of kwetsend is;
  • geen content plaatst waarmee je inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten;
  • geen content plaatst die in strijd is met een wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving.


Download de handleiding voor het toevoegen van projecten/tools/events


Ga terug naar alle veel gestelde vragen