Wat zijn projecten?

Projecten zijn verslagleggingen van toepassingen van Theory U in de praktijk. Het geeft je informatie over de opzet, uitvoering en leerpunten.


Ga terug naar alle veel gestelde vragen